Laga fanerade ytor

Det här behöver du:
Verktyg
Brytblads- eller hobbykniv, Skruvtvingar, Stämjärn, Tumstock, Penna, Slipkloss och slippapper.
Material
Faner, PVA-lim, Plastfolie, Tryckkloss och tvingregel, Torktrasa.

Hur försiktig man än försöker vara, kan man aldrig helt gardera sig mot förargliga småskador på till exempel ömtåliga, fanerade möbelytor. Skadan behöver inte vara särskilt stor för att ändå bli så i ögonenfallande att man är beredd att kassera möbeln. Ett tunt faner har mängder av små, praktiskt taget osynliga porer och är inte ytan lackerad är det mycket lätt hänt att till exempel sprit, färg och fett tränger ner i porerna. Dessbättre behöver man sällan vara så drastisk. En fanerskada är tämligen lätt att reparera, kräver enklast tänkbara utrustning och kostar bara bråkdelen av priset för en ny och billig ersättningsmöbel. Följden blir ofta fläckar som varken kan slipas, tvättas eller lösas upp på annat sätt. Bords- och bänkytor är särskilt utsatta. Andra mycket vanliga fanerskador orsakas av cigarettglöd. Det räcker med att en cigarett rullar ner från askfatet och blir liggande några sekunder för att olyckan ska vara ett faktum.

En aldrig så liten fanerskada blir ofta med tiden blir allt större. Även om brännskadan inte går så djupt blir det tunna faneret så sprött att träfibrerna splittras. Det är inte särskilt svårt att reparera en skadad faner, men en grundförutsättning är att du hittar en fanerbit av exakt samma träslag och med ett fibermönster som passar till den yta som ska lagas. Titta också på ådringen i den yta som ska lagas. Bildar den ojämna mönster är faneret svarvat. Löper ådringen parallellt har faneret skurits i skivor ur trädstammen. Du ska alltså inte blanda de två olika typerna.

Faner säljs i regel av speciella trävaruhandlare, men eftersom en lagning i de flesta fall endast kräver mindre bitar, kan du också finna material på en byggmarknad eller i en hobbyaffär.
Lossa gärna en liten bit, med till exempel ett stämjärn, strax intill skadan och ta med den som prov. Då kan du också mäta fanerets tjocklek, som kan variera något. Oftast är det 1-2 mm tjockt.