Fukt i huset

Fukt på vind uppstår lätt under vinterhalvåret på vindar som är bristfälligt isolerade, så kallade kallvindar. Vad som händer är att varmluft från våningsplan under vinden stiger uppåt och lägger upp på vinden genom bjälklag, trapp eller vindslucka etc.

Varm luft kan bära mer fukt än kall luft, så när den varmluften från nedre plan kommer upp på den oisolerade vinden och kyls ned så kondenserar fukten. Kondensen kan sätta sig på väggar och tak och det som är skadligt är när fukten börjar tränga in i byggnadsmaterialet. Fukt som tränger in i organiskt material så som trä skapar stor risk för bildandet av mögel och röta.

Röta kan förstöra byggnadsmaterialet medan mögel är skadligt för hälsan för de som bor i huset.

Allt för många hus i Sverige har redan mögel i huset och ännu fler löper stor risk att utveckla fuktskador. Ju förr detta upptäcks desto bättre! Alla som bor i hus rekommenderas att göra en fuktmätning för att få svart på vitt hur fuktsituationen ser ut. När man
väl vet om det råder ogynnsamma förhållanden i huset finns det enkla åtgärdsmetoder, dels
för att sanera fukt men även för att ha fortsatt kontroll över husets klimat. Genom att låta bli
att blunda för problemet tills det är mycket gravt, kan kostnaderna för åtgärd hållas nere rejält.